תהליך המיון לבית ספר "הכפר הירוק"

בית ספר "הכפר הירוק" הוא אחד מבתי הספר המובילים בישראל. הלימודים, בכיתות ז'- יב', ברמה גבוהה ורבים מבוגריו הם מהנדסים, רופאים ומדענים. כ-2,500 תלמידים לומדים בבית הספר, בניהם תלמידי חוץ ותלמידי פנימייה במגמשות שונות המתעדכנות מעת לעת. תלמידי בית הספר מגיעים מרחבי הארץ, ביניהם עולים חדשים ותלמידים מיישובים ערביים.

מעבר ללימודי הליבה התלמידים לוקחים חלק בלימודי סביבה והעמקה במלול אותו בחרו. לתלמידי ז' ו- ח' יש, אחת לשבוע, שיעור בחירה נוסף באומנות, ספורט, מדעי הרוח או מדעי החברה. מכיתה ט' לוקחים התלמידים חלק בענף חקלאי או בתחום המנהלה של הכפר.    

בכל שנה מנסים להתקבל  למגמות השונות בבית הספר אלפי תלמידים. מה כולל תהליך ההרשמה, אלו מגמות בבית ספר "הכפר הירוק" ומהם תנאי הקבלה:

מגמת מופ"ת - המגמה המעמיקה והטובה ביותר במקצועות המתמטיקה, פיסיקה ומדעי המחשב. תלמידי המגמה לומדים מדעי המחשב הכוללים פרוייקט גמר בהיקף של 10 יחידות לימוד. תהליך הרישום לכיתות מופ"ת כולל מכינה של מספר ימים בחופשת חנוכה ומכינה בפסח למי שעבר את מכינת חנוכה. הגרלה ומבחן של מכון קרני ייערכו אחרי המכינה. התלמידים שיעלו בהגרלה יוזמנו לראיון שיבוץ למסלול מתאים ולמבחן.  

מנהיגות סביבתית - המסלול מתמקד בפיתוח כישורי מנהיגות, הלימוד נעשה גם בשטחים הפתוחים של הכפר. 

עתודה מדעית  הכשרה תלמידים במקצועות מדעיים טכנולוגיים. שעות תגבור יינתנו במתמטיקה, פיסיקה ומחשבים ע"פ בחירה. 

מנהיגות כלכלית – התלמידים במסלול יזכו ללמוד בתכנית מיוחדת בה ילמדו מושגים בכלכלה, משא ומתן ויתנסו בתהליך הקמת חברה. 

מוסיקה קלאסית - במסלול נלמדים יסודות המוסיקה, תיאוריה ונגינה מעשית. התלמידים מנגנים בהרכבים ויכולים לעשות בגרות מורחבת של 10 יחידות לימוד במוסיקה. כחלק מתהליך ההרשמה יעברו התלמידים אודישן במוסיקה.

דיפלומטיה – התלמידים יתחברו לנעשה בעולם על ידי הרחבת הידע וההבנה של תהליכים הסטוריים, ירכשו שפות, ערבית + שפה נוספת, כדי לאפשר הכרות עם תרבויות אחרות ויחשפו לכלים של פתרון סכסוכים.  

רפואה - במגמת קדם רפואה יש הרחבה של מקצועות בהם בהם כימיה, פיסיקה, ביולוגיה וסביבה. 

מחוננים - בכפר הירוק שתי כיתות מחוננים והן מיועדות לתלמידים שאין להם בעיר כיתות ייעודיות. חלק מתהליך ההרשמה לכיתות הוא מבחן מחוננים של משרד החינוך וראיון למי שהצליח בו.

הנרשמים לכל למגמות שאינן מופ"ת, מחוננים, או מוסיקה קלאסית ישתתפו בהגרלה ויוזמנו לראיון ומבחן קבלה רק אם יעלו בה. 

תהליך הרישום והמיון מתעדכן מידי שנה. תלמידים שעולים בהגרלה שנערכת מוזמנים לראיון אישי ולמבחן.  תהליך המיון למגמות מופ"ת, מוסיקה קלאסית ומחוננים מעט שונה, ראו פירוט.

למכון iQute  מפגשי הכנה ולומדות ללימוד עצמי ומפגשי הכנה.

מידע מעודכן לגבי הימים פתוחים והליך הרישום אפשר למצוא בלינק המצורף.