מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של "iQute", קורסים וערכות במתמטיקה, לקיץ, הכנה למבחני איתור מחוננים והכנה לחטיבות מיוחדות, מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות באתר האינטרנט שלה להלן ("האתר"). שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים ופרטי התקשרות. אינך חייב/ת על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו. כל השירותים שבאתר לא מועברים לכל גורם ונשארים אך ורק באתר.

המידע אשר יימסר בעת ההרשמה לכל שירות באתר וכל מידע אחר אשר יימסר בהמשך על ידך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של iQute"". שימוש במידע יעשה על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

iQute   רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לו לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך ולצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן יהיה רשאי iQute לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר iQute סבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך.

באמצעות פניה בכתב לכתובת courses@iQute.co.il יאפשר למשתמש לבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר. בנוסף לאמור לעיל, יהיה iQute רשאי למסור מידע אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם:

1.       iQute  יחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי;

2.       iQute  יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;

3.       תתקבל iQute  טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה iQute רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

iQute  יהיה רשאי לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות  בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.