חשיבות הקורסים

"זהו אחד הפרדוקסים היותר מוזרים במערכת החינוך הישראלית {ולמען ההגינות לא רק בה}. מלמדים בה שפות רבות. מלמדים בה עברית כי זה הרי ברור שאי אפשר ללא קריאה, כתיבה והבנת הנקרא. מלמדים בה שפה זרה ובעיקר אנגלית, כי זה הרי מפתח לכל כך הרבה תכנים. מלמדים בה מתמטיקה, לא בגלל שהמערכת שואפת להצמיח מתמטיקאים {כמה מתמטיקאים אתם מכירים?} אלא בגלל שמתמטיקה היא 'שפה'. היא הפלטפורמה הלוגית עליה יושבים המדעים המדויקים, מדעי החברה והטכנולוגיה המודרנית. אנחנו מלמדים את הילדים התעמלות, לא בגלל שבגללנו הם לא ירוצו וישחקו כדורסל, אלא בגלל שזה סוג של 'שפה גופנית' חיונית. אנחנו אמורים ללמוד גם שפה של 'ערכים' אבל זה עניין חשוב אחר. בתוך כל ים השפות הזה, והשעות הרבות המושקעות בהן לאורך שנים-עשר שנות הלימוד, נפקד מקומה של 'שפה' חיונית אחת, והיא שפת תהליכי החשיבה והלמידה. את זה לא לומדים. וגם אם כן, לא בצורה שיטתית, ממש כמקצוע בתכנית הלימודים ." פרופ' פויירשטיין

האם כל אחד צריך ללמוד מתמטיקה ?

"ספר הטבע כתוב בסימנים מתמטיים." (יוהנס קפלר, אסטרונום) רבים הם האנשים שחווית לימודי המתמטיקה היא בשבילם סבל מתמשך, שבכל דור צצה ועולה השאלה: לשם מה. בשביל מה נחוץ הסבל הזה? בימינו מחשבון אינו מספיק? המתמטיקה, היא המפתח לכל המקצועות הנוגעים במדעים מדוייקים, ובימנו הם רבים מאד. אבל המתמטיקה חשובה לא רק להבנת העולם, יש בה הרבה מעבר- היא מלמדת לחשוב במופשט בצורה מדוייקת ומסודרת היא מקנה הרגלי חשיבה יסודיים- ברירת עיקר מטפל והסקת מסקנות עיקריות אלה הם הנכסים המשמעותיים שלימוד מתמטיקה יכול להקנות.

מה בין קריאה למתמטיקה

קריאה רהוטה היא לא רק הנאה. קריאה לא רהוטה, קטועה, שגויה גורמת לבעיות אמיתיות בהבנה. נסו לקרוא פסקה ללא פסיקים ונקודות - המשפטים מאבדים משמעות או מקבלים משמעות לא רצויה. קריאה רהוטה: משפרת את הסיכוי שלנו להבין הקשרים, מאפשרת לנו להחליט מהו המידע הרלוונטי בבעיה, מאפשרת לנו להבין את הכמויות ויחידות המידה ועוזרת לנו לבנות מודל רעיוני מתאים לבעיה. בשלב הראשון של פתרון הבעיה על התלמיד לקרוא את הבעיה בצורה נכונה. בשלב הקריאה התלמיד עלול להיתקל בצורות תחביר לא מוכרות או מילים לא מוכרות. מול הקושי הראשוני יש תלמידים שיצהירו שלא הבינו את הבעיה או לא מבינים מה מבקשים מהם למצוא. הדרכים לעזור לתלמיד בהבנת הבעיה הן לבקש ממנו לחזור על הבעיה במילים שלו, ולבאר תחביר קשה או מילים לא מוכרות. נושא הקריאה והבנת הנקרא אינו מנותק בהקשר המתמטי מההקשר הרחב. לכן עלינו לדאוג שתלמידים משפרים כל הזמן את יכולות הקריאה והבנת הנקרא על ידי קריאה מרובה (סיפורים, מאמרים, שירה, וכו' וגם בעיות מילוליות במתמטיקה).