ds

על הקורסים – תקציר

להצליח להעמיק להתקדם להנות

ההתמודדות בעידן הידע דורשת תפיסה מהירה, ניתוח מדוייק ואסטרטגיות חשיבה ולמידה מסדר גבוה שאותם נדרשים ילדינו להפעיל בהקשרים מגוונים.

מטרת הקורסים ב iQute היא שיפור תהליכי החשיבה ובמקביל תרגול של אסטרטגיות למידה בעזרתן ניתן להגיע להישג מירבי בלימודים ובמבחנים - לרבות במבחני איתור מחוננים.

מטרת ההכנה למבחני איתור מחוננים אינה להפוך ילד לא מחונן למחונן, אלא לצייד את הילד ב"ארגז כלים" שיעזור לו להביא את מלוא יכולותיו לידי בטוי במבחן.

 

כתיבת תגובה