האם קבלה לשיעור מחוננים טובה גם למדינה אחרת?

הורים של תלמידים מחוננים שמתכננים לעבור למדינה אחרת צריכים לבדוק את התהליך לזיהוי וקבלה של תלמידים מחוננים במדינה שאליה מתכננים לעבור. למערכת החינוך של המדינה אליה תעברו עשויים להיות קריטריונים ומבחנים שונים לזיהוי תלמידים מחוננים, הגדרת תלמיד כמחונן במדינה אחת לא בהכרח תוכר. יתכן ויהיה צורך בתהליך הערכה חדש.

ישנן גישות ושונות להגדרת תלמידים מחוננים וכפועל יוצא, הקריטריונים לקבלה של תלמידים לתכניות שונים באופן משמעותי בין מקום למקום. יש מדינות בהן משתמשים במבחנים סטנדרטיים כדי להעריך יכולות קוגניטיביות או כישרונות יוצאי דופן, במדינות אחרות מסתמכים על חוות דעת והתרשמות של המורים, תיק עבודות וכדומה. 

הגישה שתופסת תאוצה בשנים האחרונות גורסת שימוש  במספר רב של קריטריונים שבוחנים מגוון רב של כישרונות . על פי התפיסה החדשה אינטיליגנציה שמנבאת הצלחה במורכבת מאינטילגנציה  אנליטית, אינטליגנציה מעשית ואינטיליגנציה יצירתית.  האינטליגנציות היצירתית והמעשית אינן כלולות בסולםIQ , אך הן חשובות להשגים בלימודים, בעבודה ובתחומים נוספים בחיים- רוברט סטרנברג  " Intelligence Successful" (בהתאם לגישה, שיטת האיתור בישראל כנראה תשתנה ותכלול מדדים של מוטיבציה, יצירתיות ויכולות אינטלקטואליות נוספות). 

איתור תלמידים מחוננים בישראל מתבסס, בעיקר, על מבחני יכולת, שתפקידם לבחון יכולות אינטלקטואליות של התלמיד. יש מדינות בהן לא רק בקריטריון שמסתכם בציון של יכולת אינטלקטואלית כללית, אלא, במספר רב של קריטריונים הבוחנים מגוון רחב של כישרונות. 

בארצות הברית, אין מבחן מחוננים לאומי סטנדרטי בכל בתי הספר והמדינות. שיטות לזיהוי מחוננים ומוכשרים משתנות ממדינה למדינה ואפילו ממחוז למחוז. לכל מדינה ומחוז בית ספר יש מדיניות ונהלים משלו לזיהוי תלמידים מחוננים. תהליך הזיהוי של תוכניות מחוננים אינו תלוי רק בציון מבחן בודד. בתי ספר רבים משתמשים בשילוב של הערכות מומחים, המלצות מורים ונתונים אחרים כדי לאתר תלמידים מחוננים.

לדוגמה, חלק מהמבחנים וכלי ההערכה למחוננים המקובלים בארצות הברית כוללים:

מבחני יכולת קוגניטיבית המודדים את היכולות האינטלקטואליות הכלליות של התלמיד. לדוגמה: Wechsler Intelligence for Children (WISC) ו-Stanford-Binet Intelligence Scales.

מבחני הישגים המעריכים את הישגיו הלימודיים של תלמיד בתחומים שונים. הישגים גבוהים משמעותית מרמת הכיתה הם, לעיתים, אינדיקטור למחוננות. דוגמאות למבחנים : מיומנויות בסיסיות (ITBS) ומבחן ההישגים של קליפורניה (CAT).

הערכות של יצירתיות אשר מטרתן לזהות מיומנויות חשיבה יצירתיות ושונות אשר קשורות לעיתים קרובות למחוננות. מבחני הטורנס (TTCT)  הם דוגמה אחת להערכות כאלה.

תצפיות התנהגותיות והמלצות של המורים: בנוסף למבחנים, נלקחות בחשבון בתהליך האיתור גם המלצות של מורים מתוך הבנה שלמורים שעובדים שעובדים עם תלמידים עשויות להיות תובנות חשובות לגבי החוזקות האינטלקטואליות והאקדמיות שלהם.

תיקי עבודות:  בחלק מבתי הספר בארצות הברית מעריכים מחוננות גם באמצעות תיק עבודות שמדגים את היכולות וההישגים של התלמיד בתחומים שונים.

מבחנים ספציפיים לתחום מחוננות: עבור תוכניות מחוננים ספצפיות, בתחומים כגון מתמטיקה, אמנויות שפה או מוזיקה, משתמשים במבחנים מיוחדים כדי לזהות תלמידים מחוננים בתחום. לסיכום, התשובה לשאלה האם מבחני קבלה לתכניות מחוננים זהים בכל העולם היא לא. המושג תלמידים מחוננים קיים בכל העולם, שיטות הזיהוי והקבלה לתוכניות המיוחדות  שונות ממדינה למדינה. יש לבדוק מול בית הספר בו ילדכם את המדיניות הנהוגה בו.