איך בנויים מבחני מחוננים?  

האגף לתלמידים מחוננים במשרד החינוך עורך בכל שנה מבחני קבלה לתכניות, המבחנים מותאמים לשכבת הלימוד (לא הגיל) של התלמידים. בכדי להשתלב בתכניות הנותנות מענה לצרכים המיוחדים של התלמידים המחוננים והמצטיינים יש לעבור מבחן של משרד החינוך.

מבחני מחוננים בחינוך היסודי:

המבחנים הראשונים נערכים בכיתה ב' לדוברי עברית, ובכיתה ג' לדוברי ערבית.

למבחן מחוננים ביסודי שני שלבים: שלב א'- שלב הסינון, ושלב ב'- שלב האיתור.

מבחן מחוננים שלב א':

הודעה על  מבחן מחוננים שלב א' תשלח במהלך שנת הלימודים להורים על ידי בית הספר. במבחן לא ייבחנו  תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים בכך. המבחן נערך בבית הספר ונבדק על ידי צוות המורים.  

במבחן שלב א' שני פרקים - פרק בהבנת הנקרא ופרק בחשבון. בפרק הבנת הנקרא יש, בדרך כלל, שני קטעי קריאה - קטע קריאה סיפורי וקטע מיידעי. חלק מהתשובות נמצאות, בצורה גלוייה או סמוייה, בקטעי הקריאה וחלק מצריכות חשיבה והסקת מסקנות. קריאה שוטפת חשובה לחלק המילולי. החלק החשבוני כולל בעיות מילוליות, תרגילים ואתגרים חשבוניים. כ- 15% מתלמידי השכבה, בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, ייבחנו במבחן שלב ב'.

דוגמאות לשאלות במבחן שלב א'. 

מבחן מחוננים שלב ב', מבחן האיתור:
מבחן מחוננים שלב ב' הוא מבחן פסיכומטרי הבודק יכולות קוגניטיביות. במבחן פרקים בשפה, במתמטיקה ובצורות. רמת  הקושי במבחן גבוהה והוא מצריך חשיבה מסדר גבוה. המבחן מתקיים במרכזים שונים בעיר ונבדק על ידי הגוף הבוחן, עד השנה "מכון קרני".

דוגמאות לשאלון במבחן שלב ב'

3% מהתלמידים, בעלי הציונים הגבוהים ביותר ישתלבו בכיתות מחוננים או ב"ימי שליפה", יום בשבוע בו יזכו להעשרה במרכזי מחוננים. התכנית מורכבת מהעשרה בתחומים הקוגניטיביים, היצירתיים והרגשיים של התלמיד המחונן. 

מבחני מחוננים בחטיבה:

כל התלמידים, גם אלו שלא עברו את המבחן בבית הספר היסודי, יכולים לגשת למבחן מחוננים בכיתה ו', לקראת החטיבה. תלמידים שעברו מבחן מחוננים ביסודי ורוצים להשתלב בכיתות מחוננים בחטיבה או בתיכון צריכים להבחן שוב. הרישום למבחן עצמאי בפורטל הורים של משרד החינוך.

מבנה מבחן מחוננים לחינוך העל יסודי:
מבחן המחוננים לחינוך העל יסודי הוא מבחן פסיכוטכני במתמטיקה, שפה וצורות. את המבחן כותב משרד החינוך והגוף המבצע "טלדור". החל מהשנה שעברה המבחן ממוחשב.

דוגמאות למבחן מחוננים לקראת החטיבה  

פורטל הורים

התלמידים שיעברו את המבחן יוכלו להשתלב בכיתת מחוננים או להשתלב/ להמשיך ב"יום שליפה".

למכון iQute  לומדות/ מפגשי הכנה, התכנים מעודכנים ל-2023-4. בחרו עבור ילדכם את הטוב ביותר !

לפרטים והרשמה 03-7701033.